0

Archiwum Narodowe

  • wydatek powietrza [m3/h]: 46000 m3/h
  • Miejsce: Kraków, ul. Rakowicka
  • Rok: w trakcie realizacji
160 mW

Installed cooling / heating power

225+ object

Investments amount

950 000m2

Cooled / heated area

12 years

Market experience