0

Axis - biura najemców

  • Zainstalowana moc chłodnicza [kw] / wydatek powietrza [m3/h]: 60 kW / 5000 m3/h
  • Miejsce: Kraków
  • Rok: 2018
160 mW

Installed cooling / heating power

225+ object

Investments amount

950 000m2

Cooled / heated area

12 years

Market experience