0

Biomed – budynek laboratoryjny

  • Zainstalowana moc chłodnicza [kw] / wydatek powietrza [m3/h]: 700 kW / 15000 m3/h
  • Miejsce: 30-224 Kraków, Aleja Sosnowa 8
  • Rok: 2015
160 mW

Installed cooling / heating power

225+ object

Investments amount

950 000m2

Cooled / heated area

12 years

Market experience