0

Cyfronet AGH

  • Zainstalowana moc chłodnicza [kw] / wydatek powietrza [m3/h]: 160 kW / 43000 m3/h
  • Miejsce: Kraków, ul. Podole
  • Rok: 2016
160 mW

Installed cooling / heating power

225+ object

Investments amount

950 000m2

Cooled / heated area

12 years

Market experience