0

Ficomirrors Polska Sp. z o.o.

  • Zainstalowana moc chłodnicza [kw] / wydatek powietrza [m3/h]: 180 kW/45000 m3/h
  • Miejsce: 42-530 Dąbrowa Górnicza, Koksownicza 30
  • Rok: 2017
160 mW

Installed cooling / heating power

225+ object

Investments amount

950 000m2

Cooled / heated area

12 years

Market experience