0

Sieć sklepów Foot Locker

  • Zainstalowana moc chłodnicza [kw]: 150 kW
  • Miejsce: WIEDEŃ: SCS, DONAU CENTER
  • Rok: 2016
160 mW

Installed cooling / heating power

225+ object

Investments amount

950 000m2

Cooled / heated area

12 years

Market experience