0

Archiwum Narodowe

  • wydatek powietrza [m3/h]: 46000 m3/h
  • Miejsce: Kraków, ul. Rakowicka
  • Rok: w trakcie realizacji
160 mW

Zainstalowana moc chłodnicza / grzewcza

225+ obiektów

Liczba inwestycji

950 000m2

Powierzchnia chłodzona / grzana

12 lat

doświadczenia na rynku