0

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU NASZEJ SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że dnia 1 kwietnia 2022 roku nastąpiło przekształcenie naszej spółki z: AIFO Group Zając, Zięcik, Stabrawa Sp. Jawna 

Na AIFO COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

skrót: AIFO COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego, zmianie ulegnie jedynie firma Spółki oraz numer KRS.

Nowy wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000964424

NIP: 8681855177, REGON: 120389150 pozostają bez zmian.

Zmiana formy prawnej będzie miała charakter formalny i zgodnie z art. 553 § 1 KSH spółce przekształconej (Spółce komandytowo – akcyjnej) będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (Spółki jawnej).

W związku z powyższym, z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uwzględnienie nowej nazwy naszej spółki, tj.

AIFO COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA na wszelkich dokumentach, w tym w szczególności na fakturach VAT i innych dokumentach księgowych.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki

6000+ produktów

Ilość produktów

+3 000 000 zamówień

Ilość zrealizowanych zamówień

45+ krajów

kraje sprzedaży

14 lat

Doświadczenia na rynku