0

ODSZRANIANIE PAROWNIKA - NIEZBĘDNY PROCES W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH

Układ chłodniczy składa się z kilku ważnych podzespołów, których działanie wpływa na sprawne funkcjonowanie całego układu. Jednym z tych elementów jest parownik, który należy regularnie odszraniać, ponieważ w trakcie pracy zbiera się na nim wilgoć, która następnie zamarza i utrudnia jego działanie. Zalodzony blok lamelowy sprawia, że zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła i cały system działa mniej efektywnie, następuje obniżenie mocy chłodzenia i wzrost zużycia energii, a co za tym idzie wzrost kosztów eksploatacji.

Odszranianie parownika - metody

Proces odszraniania parownika może być realizowany na kilka sposobów. W zależności od warunków, w których pracują urządzenia, ich specyfikacji, klimatu oraz temperatury - stosowane są różne rozwiązania dla danego urządzenia.

Odszranianie parownika przez postój sprężarki

Odszranianie parownika następuje automatycznie, poprzez zaprogramowane wyłączenie sprężarki, a pracujący wentylator przyspiesza proces odszraniania. Po określonym przez sterownik czasie następuje ponowne uruchomienie i sprężarka pracuje normalnie. Jest to jedna z najprostszych metod, aby odszronić wymiennik ciepła. To dobre rozwiązanie w przypadku urządzeń chłodniczych pracujących w dodatniej temperaturze i temperaturze parowania wynoszącej niewiele poniżej zera stopni Celsjusza.

Czas odszraniania jest zaprogramowany i wszystko odbywa się automatycznie. Koszt odszraniania w przypadku tego rozwiązania jest znikomy, ponieważ nie potrzeba do niego żadnych dodatkowych elementów.

Odłączenie urządzenia od zasilania

W urządzeniach chłodniczych, w których proces odszraniania nie może być przeprowadzany podczas pracy urządzenia, stosuje się właśnie tą metodę. Na samym początku należy opróżnić urządzenie ze znajdujących się w środku produktów, a następnie odłączyć całość od zasilania. Po odtajaniu zalegającego w środku lodu należy pamiętać o odprowadzeniu wody.

Czas odszraniania jest różny i zależy od ilości zalegającego lodu. Opróżnianie urządzenia z produktów znajdujących się wewnątrz również absorbuje czas pracowników obsługi, więc koszt odszraniania jest ściśle powiązany z czasem, który poświęcamy na te zadania.

Odszranianie poprzez grzałki elektryczne

Odszranianie elektryczne jest możliwe dzięki zastosowaniu grzałek elektrycznych. Odszranianie odbywa się w sposób automatyczny. To rozwiązanie jest stosunkowo łatwe i tanie w wykonaniu. Grzałki elektryczne są bowiem dość tanimi elementami w zakupie.

Nie jest to jednak idealne rozwiązanie do wszystkich typów urządzeń chłodniczych, ponieważ elementy elektryczne mogą powodować ryzyko powstania pożaru. Grzałki elektryczne zużywają również znaczną ilość energii elektrycznej oraz powodują wzrost temperatury w komorze chłodniczej.

Odszranianie gorącymi gazami

Odszranianie gorącymi gazami wykorzystuje ciepło gorących par czynnika chłodniczego, które jest doprowadzane przez rurociąg gorących par, bezpośrednio z przewodu tłocznego sprężarki do wymiennika ciepła. Podczas procesu odszraniania chłodnica zostaje przekształcona w skraplacz, a dostarczone ciepło powoduje proces odszraniania.

Takie rozwiązanie możliwe jest, dzięki elementom takim jak: sprężarka, parownik, skraplacz, zawór rozprężny oraz elektromagnetyczny zawór odcinający.

Czas odszraniania jest krótszy, jak w przypadku innych metod. Koszt ciepła przy odszranianiu gorącymi gazami jest niski i może być nawet trzykrotnie niższy niż w przypadku zastosowania grzałek elektrycznych. W tej metodzie kosztowne jest jednak wykonanie instalacji odszraniania.

Odszranianie gorącymi parami z użyciem czterodrogowego zaworu nawrotnego

Ten rodzaj odszraniania parownika wykorzystuje proces odwrócenia obiegu chłodniczego na czas odszraniania. Wytłaczane przez sprężarkę gorące pary czynnika o wysokim ciśnieniu, dzięki zastosowaniu czterodrogowego zaworu nawrotnego, mogą być skierowane do skraplacza lub przez przewód ssawny do parownika, co umożliwia roztopienie lodu znajdującego się na parowniku.

Czas odszraniania jest krótki, proces nie zużywa dużo energii i nie występuje zagrożenie pożarowe. Wzrost temperatury w komorze chłodniczej również jest znikomy. Wadami tego rozwiązania są wysokie koszty wykonania oraz jego techniczna złożoność.

Dlaczego proces odszraniania jest tak ważny?

Właściwe i regularne odszranianie parownika pozwala zapobiegać powstawaniu dużych warstw lodu na powierzchni parownika i zabezpiecza przed spadkiem wydajności. Urządzenie chłodnicze będzie odpowiednio chłodzić znajdujące się w środku produkty, nawet w wyższej temperaturze otoczenia.

Warto więc ustalić cykl odszraniania, który zapewni optymalną pracę naszych wszystkich urządzeń chłodniczych. Czynniki, które wpływają na częstotliwość odszraniania i które należy wziąć pod uwagę to temperatura oraz wilgoć.

W niższej temperaturze wymiennik ciepła musi być cyklicznie odszraniany, brak regularności w procesie odszraniania oraz źle dobrane rozwiązanie może prowadzić do zalodzenia parownika. Usuwanie grubej warstwy lodu z wymiennika będzie dużo trudniejsze, a sam proces odszraniania zajmie dużo więcej czasu. Należy pamiętać, że im niższa temperatura pracy urządzenia, tym odszranianie odbywa się częściej, dlatego tak ważny jest prawidłowo zaplanowany i przeprowadzany cykl odszraniania.

Gdzie jeszcze wykorzystuje się proces odszraniania?

Proces odszraniania jest realizowany nie tylko w urządzeniach chłodniczych i niskotemperaturowych, ale również konieczny jest w pompach ciepła, klimatyzatorach, komorach chłodniczych.

Niezbędne wyposażenie wykorzystywane do odszraniania parownika

Znając już metody odszraniania wymienników ciepła, możemy wybrać tą właściwą oraz dobrać potrzebne elementy.

Komponenty do odszraniania

Z pewnością grzałka i odszranianie elektryczne to jedne z najczęściej stosowanych rozwiązań. Niski koszt instalacji, niski poziom skomplikowania oraz duża dostępność elementów przekłada się na duże zainteresowanie tą metodą odszraniania.

Ciągły rozwój technologii sprawia, że cały czas poszukujemy nowych rozwiązań, aby urządzenia chłodnicze działały efektywniej, miały mniejsze straty ciepła, odszranianie powierzchni parownika było skuteczniejsze. Rozwijamy metody, jak odszranianie gorącymi parami, które pozwalają sprawnie odszronić parownik, a wytworzone ciepło nie podwyższa znacznie temperatury wewnątrz komory chłodniczej. Również w przypadku grzałek elektrycznych produkty te są rozwijane, aby były bezpieczniejsze, trwalsze oraz zużywały mniej energii.

Kontakt z doradcami

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą dobrać odpowiednie elementy umożliwiające skuteczne odszranianie parownika: grzałki elektryczne o odpowiedniej mocy, które pozwolą na efektywne odszranianie, system odprowadzania skroplin oraz wszystkie inne potrzebne komponenty.

6000+ produktów

Ilość produktów

+3 000 000 zamówień

Ilość zrealizowanych zamówień

45+ krajów

kraje sprzedaży

14 lat

Doświadczenia na rynku