Sklep internetowy www.aifo.pl należy do AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. (zwanego dalej Sprzedającym), z siedzibą:
ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-185-51-77, REGON: 120389150. Rachunek bankowy Sprzedającego:
Bank Pekao S.A.
PLN: 52124052081111000054728020
EUR: 43124052081978000054788428 SWIFT: PKOPPLPW
oraz AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. (zwanego dalej Sprzedającym), z siedzibą: ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-196-07-21, REGON: 122806326. Rachunek bankowy Sprzedającego:
Bank Pekao S.A.
PLN: 55124052081111001051968282
EUR: 78124052081978001051968556 SWIFT: PKOPPLPW

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.aifo.pl, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy internetowej www.aifo.pl
 2. Sprzedający udostępnia następujące formy kontaktu:
  • poprzez pocztę elektroniczną: biuro@aifo.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy,
  • telefonicznie: +48 14 611 32 20.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.aifo.pl. Możliwe jest jego ciągłe odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Sprzedający - AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-185-51-77, REGON: 120389150 oraz AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-196-07-21, REGON: 122806326.
  • Zamawiający, Klient, Użytkownik – konsument jak i każdy inny podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.aifo.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.aifo.pl, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy internetowej www.aifo.pl
 2. Sprzedający udostępnia następujące formy kontaktu:
  • poprzez pocztę elektroniczną: biuro@aifo.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy,
  • telefonicznie: +48 14 611 32 20.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.aifo.pl. Możliwe jest jego ciągłe odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Sprzedający - AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-185-51-77, REGON: 120389150.
  • Zamawiający, Klient, Użytkownik – konsument jak i każdy inny podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.aifo.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.aifo.pl, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy internetowej www.aifo.pl
 2. Sprzedający udostępnia następujące formy kontaktu:
  • poprzez pocztę elektroniczną: biuro@aifo.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy,
  • telefonicznie: +48 14 611 32 20.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.aifo.pl. Możliwe jest jego ciągłe odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Sprzedający - AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-185-51-77, REGON: 120389150.
  • Zamawiający, Klient, Użytkownik – konsument jak i każdy inny podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.aifo.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.aifo.pl, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy internetowej www.aifo.pl
 2. Sprzedający udostępnia następujące formy kontaktu:
  • poprzez pocztę elektroniczną: biuro@aifo.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy,
  • telefonicznie: +48 14 611 32 20.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.aifo.pl. Możliwe jest jego ciągłe odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Sprzedający - AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-185-51-77, REGON: 120389150.
  • Zamawiający, Klient, Użytkownik – konsument jak i każdy inny podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.aifo.pl